BỎ TÚI MỘT SỐ TIPS ĐỂ CÓ MỘT BUỔI PHỎNG VẤN HOÀN HẢO

0
Xin việc là một trong những mối quan tâm lớn nhất của mọi người, đặc biệt là đối với sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Bạn sẽ đối mặt như thế nào với...

Understanding APIs and using LinkedIn’s API to make a post

0
API stands for Application Programming Interface, and is essentially a set of rules and procedures for accessing and using an application or service. One of the things that took me a...

Creating a Django Web Application with a PostgreSQL Database on Windows

0
At some point in time, you will foray into the realm of web development. With the many frameworks out there, you may be confused as to where to start....
Logistic Regression: A Primer

Logistic Regression: A Primer

0
In this article, we will explore Logistic Regression as the starting step towards learning about Neural Network and Machine Learning. Logistics Regression is mainly used for supervised problems that have binary outputs,...

Simple Chat App using Django Channel

0
Background Python is fast becoming a popular coding language in the world, and there are many popular frameworks that build on Python. One of them is Django and it has...

Những bước cơ bản để thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam

0
Theo xu hướng xã hội hiện nay, khởi nghiệp đang trở thành một trào lưu phổ biến đối với những người trẻ chấp nhận mạo hiểm để làm giàu....